หน้าแรก

โครงการ (2) (2)
แผ่นพับ mobile app _คุ้มครองเด็ก_-page-001
แผ่นพับ mobile app _คุ้มครองเด็ก_-page-002
1617935113503
1617935130431
000000000 (pdf_io)
1381087
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 6/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าว เด่น

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 6/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

งานบริการกองทุน กระทรวง พม.

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 
531381
Total Visitors
351
Visitors Today
1
Live visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

 

ที่อยู่ : 199 หมู่11 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง
ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000   

โทร : 053-511188 หรือ 053-511141

Email : lamphun@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial