หน้าแรก

12ส.ค_66
โครงการ (2) (2)
แผ่นพับ mobile app _คุ้มครองเด็ก_-page-001
แผ่นพับ mobile app _คุ้มครองเด็ก_-page-002
1617935113503
1617935130431
000000000 (pdf_io)
001
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด<br>ประจำปี 2566

ข่าว เด่น

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ประจำปี 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2566 ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
76 จังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนางปราณี ประทุมมา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ในนามสมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวต้อนรับ มีนางสาธิกา กิตติธนดิกถ์
รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชาตรี กิตติธนดิกถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

จัดกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคธุรกิจ CSR มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม 100 ชุด แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคมและกระโปรงเครื่องแบบนักศึกษา จำนวน 200 ตัว

วันที่ 17 สิงหาคม 2566นางปราณี…

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ (CSR ลำพูน) แก่ผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย ณ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลัง

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

งานบริการกองทุน กระทรวง พม.

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 
262675
Total Visitors
325
Visitors Today
1
Live visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

 

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ศรีบัวบาน
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000   

โทร : 053-511188

Email : lamphun@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial