หน้าแรก

ฉัตรมงคล
แผ่นพับ mobile app _คุ้มครองเด็ก_-page-001
แผ่นพับ mobile app _คุ้มครองเด็ก_-page-002
1617935113503
1617935130431
000000000 (pdf_io)
001
Untitled-1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่ และมอบเงินช่วยเหลือเด็ก และครอบครัวจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

ข่าว เด่น

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่ และมอบเงินช่วยเหลือเด็ก และครอบครัวจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
ลงพื้นที่ร่วมกับนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำพูน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน
อปท. ผู้ใหญ่บ้าน และ เครือข่ายในพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่ และมอบเงินช่วยเหลือเด็ก
และครอบครัวจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ในพื้นที่ตำบลในเมือง จำนวน 1 ครอบครัว เด็ก 1 ราย
และตำบลอุโมงค์ จำนวน 3 ครอบครัว เด็ก 8 ราย รวมจำนวน 4 ครอบครัว เด็ก 9 ราย เป็นเงิน 37,500 บาท

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เยี่ยมบ้านคนพิการที่ยื่นคำขอรับปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 4 หลัง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 3 หลัง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภค บริภาค ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีไฟไหม้
ที่อยู่อาศัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.น้ำดิบ ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ในพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 92/1 บ้านน้ำดิบหลวง หมู่ 7 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

งานบริการกองทุน กระทรวง พม.

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 
133799
Total Visitors
186
Visitors Today
1
Live visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

 

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ศรีบัวบาน
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000   

โทร : 053-511188

Email : lamphun@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial