หน้าแรก

แผ่นพับ mobile app _คุ้มครองเด็ก_-page-001
แผ่นพับ mobile app _คุ้มครองเด็ก_-page-002
1617935113503
1617935130431
000000000 (pdf_io)
001
Untitled-1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

กิจกรรมส่งกำลังใจให้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

ข่าว เด่น

กิจกรรมส่งกำลังใจให้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจให้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ภายในกิจกรรมได้มอบสิ่งของต่างๆ
ผ่านนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองลำพูน
จำนวน 33คน อำเภอป่าซาง จำนวน 8คน อำเภอแม่ทา จำนวน 5คน อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 5คน
อำเภอลี้ จำนวน 17คน อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 3คน อำเภอบ้านธิ จำนวน 1คน และอำเภอเวียงหนองล่อง
จำนวน 3คน รวมทั้งสิ้น 75คน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

งานบริการกองทุน กระทรวง พม.

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 
74943
Total Visitors
148
Visitors Today
1
Live visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

 

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ศรีบัวบาน
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000   

โทร : 053-511188

Email : lamphun@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial