หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

ข่าว สาร

พิธีมอบปัญญาบัตรโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา รุ่นที่ 3/2563

วันพุธที่ 16 ธ.ค 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ น …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล และร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสจริต

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมงมุนษย์จังหวัดลำพูน ร่วมงานว …
อ่านต่อ

ร่วมการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 56/2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบห …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

63603
Total Visitors
140
Visitors Today
46
Live visitors
63603
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

 

ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000


053-511188


lamphun@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial